AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA JELVÉNYEI

Az alábbi jelvényeket az Országos Kéktúra, illetve a későbbiekben ismertett résztávjai kiírás szerinti teljesítésével lehet megszerezni.


Az Országos Kéktúra egy úgynevezett „jelvényszerző” túramozgalom. Tehát ha valaki kéktúrázásra adja a fejét és elhatározza, végigjárja az Országos Kéktúra több mint 1100 kilométerét és mindezt igazolja is a túramozgalom Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) által terjesztett igazolófüzetében, már a túra közben is, bizonyos megtett szakaszok után, de a teljes OKT befejezése után is jelvények viselésére jogosult.

Ha úgy tetszik, ez a megtett kilométerek elismerése. Olyan, mint a sportolóknál az aranyérem. Ez a fajta elismerés azonban annyiban különbözik az érmektől, hogy itt minden teljesítő jogosult azok viselésére attól függetlenül, hogy milyen nemű, korú, vagy milyen gyorsan vagy éppen lassan teljesítette az Országos Kéktúrát.

Minden, a továbbiakban látható jelvény a mi (hörpölin&son) tulajdonunkat képezi, amit a saját igazolt teljesítésünk alapján vettünk át az MTSZ-től, illetve a megyei természetjáró szövetségektől.

A gyűjtemény a maga nemében egyedülálló, még sehol sem láttuk az Interneten a létező összes Országos Kéktúra jelvényt és részjelvényt öszegyűjtve, egy helyen!

A jelvények bélyeg-képeire kattitva azok nagyobb méretben is megnyithatóak!

Lássuk hát akkor az elismeréseket:


Tartalomjegyzék

A 4096. sorszámú Országos Kéktúra jelvény előlapja.

Ezt a jelvényt abban az esetben lehet megszerezni, ha a kéktúrázó igazoltan teljesíti az OKT teljes, jelen pillanatban (2009. január) 1128,2 km hosszú távját az Írott-kő csúcsa alatti kis tisztás bélyegzőhelyétől a Hollóházán felépített kéktúra emlékműig, illetve a Hollóházi Porcelángyár portáján lévő utolsó pecsétlőhelyig. A kiadási sorszám a jelvény hátoldalába van belegravírozva.
A jelvényt ingyen kapják az MTSZ tagjai (a turista egyesületi tagok általában MTSZ tagok is), más, nem szervezett teljesítőknek meg kell fizetni a jelvény önköltségi árát.
Maga a jelvény szabálytalan négyszögben hegyek felé vezető utat ábrázol kék útjelző táblával, alul piros sávban „ORSZÁGOS KÉK-TÚRA M.T.SZ” felirattal.
Vissza a Tartalomjegyzékre

A 4097. számú Országos Kéktúra jelvény hátlapja

Jól látható, hogy a hátoldalba bele van gravírozva a teljesítés sorszáma. Az MTSZ lajstromot vezet a mozgalom kezdete óta a hivatalosan igazolt teljesítésekről, és az én teljesítésem 4097-es sorszám alatt került fel a listára. A 4096. teljesítő egyébként Gábor fiam. Nagyon sokan többször is teljesítik az Országos Kéktúrát, ők mindegyik hivatalosan igazolt teljesítés után igényelhetnek ilyen jelvényt. Természetesen akkor újabb teljesítési sorszámot is kapnak.

Itt szeretném felhívni a figyelmet a TúraTop oldalra, ahol az Országos Kéktúrát teljesítők önkéntes névsora található, ugyanis az MTSZ személyiségi jogokra hivatkozva nem teszi közzé a teljesítők hivatalos névsorát!
Vissza a Tartalomjegyzékre

Az Országos Kéktúra gomblyukjelvény

Minden Országos Kéktúrát igazoltan teljesített személy külön vásárolhat az MTSZ központban úgynevezett Kéktúra gomblyukjelvényt is. Ennek az ára a teljesítésünkkor 400 Ft volt darabonként. Kialakításában nagyon hasonlít a „nagy” OKT jelvényhez, de kisebb annál. Szép emlék ez is!
Ez a jelvény a „nagy” Országos Kéktúra jelvénytől eltérően csak egy alkalommal igényelhető, tehát többszörös teljesítés esetén sem lehet többet beszerezni belőle!
Vissza a Tartalomjegyzékre

Az Országos Kéktúra tájegységi jelvényei

Az Országos Kéktúra teljesítésének ösztönzése érdekében egyes megyei természetjáró szövetségek mozgalmakat hirdettek meg az OKT résztávjaiak teljesítésére. Ezekből három van, sorrendben a következők:

A Dorogtól Nógrádig túramozgalom jelvénye

Ezt a túramozgalmat a Csongrád Megyei Természetjáró Szövetség (CsMTSz) írta ki szervezett (tehát turista egyesületi tag!) természetjárók számára.
Útvonal:
Dorog vasútállomástól Nógrád vasútállomásig az Országos Kéktúra útvonalán.
Igazolás:
A teljesítés igazolása az Országos Kéktúra igazolófüzetével egyénileg történik, melyet a teljesítést követően kell postán elküldeni, vagy személyesen elvinni a CsMTSz Minősítő Bizottságának (Szeged, Victor Hugo u. 1.) címére. Meg kell fizetni a jelvény önköltségi árát.
A jelvény szintén szabálytalan négyszög alakú, hegyek felé futó úttal, mellette útjelző táblával, mögötte pedig a Dorogtól Nógrádig vezető „kék” út sematikus ábrázolásával.

Sajnos a CsMTSz új honlapján a mozgalom részletes információi még nem elérhetők (2009. január) ezért a TúraBázis leírását ajánlom az érdeklődők figyelmébe!
Vissza a Tartalomjegyzékre

Mátra-Bükk útjain túramozgalom jelvénye

Ezt a túramozgalmat a Heves Megyei Természetjáró Szövetség írta ki a kéktúrát járók számára. Az előző mozgalommal elletétben ezt az elismerést bárki megkaphatja, nem szükséges hozzá semmilyen tagság (egyébként ez az általánosan bevett szokás).
Útvonal:
Mátraverebélytől Putnok vasútállomásig az Országos Kéktúra útvonalán.
Igazolás:
A teljesítés igazolása itt is az Országos Kéktúra igazolófüzetével egyénileg történik, melyet a teljesítést követően postán kell eljuttatni, vagy személyesen is el lehet vinni a Heves Megyei Természetjáró Szövetséghez. A jelvény ott megvásárolható önköltségi áron.
Az ovális jelvény közepén Heves-megye címere látható: a bal felé néző gólyamadár csőrében kígyóval, egyik lábával szőlőfürtöt tartva áll a mezőn. Az ovális forma keretén, kék-sárga alapon a következő szöveg látható: „BÜKK MÁTRA ÚTJAIN 1963.”

További részletek itt is a túra kírásában találhatóak.
Vissza a Tartalomjegyzékre

A Veszprém Megyei Kéktúra mozgalom jelvénye

Ezt a túramozgalmat a Veszprém Megyei Természetjáró Szövetség (VMTSz) írta ki a kéktúrát járók számára. Ezt az elismerést is bárki megkaphatja, nem szükséges hozzá semmilyen tagság.
Útvonal:
Sümegtől Bodajkig az Országos Kéktúra útvonalán.
Igazolás:
A teljesítés igazolása itt is az Országos Kéktúra névreszóló igazolófüzetéből kifénymásolt megfelelő oldalak elküldésével történik, melyet a teljesítést követően kell postán eljuttatni, vagy az igazolófüzetet személyesen is el lehet vinni a Veszprém Megyei Természetjáró Szövetséghez. A jelvény megvásárolható ott önköltségi áron, postai úton való intézés esetén hozzászámítandó a postaköltség is.
Az Országos Kéktúra jelvényéhez hasonlóan ez is szabálytalan négyszög alakú, felső részén a Balaton sematikus térképe mögött emelkedő hegyekkel, a tóparton útjelző tábla a kék jelzéssel. Alul piros alapon a következő felirat: „VESZPRÉM MEGYEI KÉK-TÚRA SÜMEG - BODAJK”

Mivel a VMTSz honlapján nincs információ az általuk kiírt túramozgalomról, itt is további részletek a TúraBázis honlapján találhatóak.
Vissza a Tartalomjegyzékre

Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a kéktúra.eu honlapon és az okt.rulz.hu honlap „Kiírás/A kéktúra részjelvényei” című fejezetében sok hasznos információ található a részjelvények teljesítés utáni megszerzésének módjáról!


A Gyermek Kéktúra tájegységi jelvényei:

A gyermekek természetjárásának ösztönzésére az MTSZ a 6 - 14 éves korosztály részére kiírta a Gyermek Kéktúra mozgalmat. Ez teljesen egyedülálló a jelvényszerző túramozgalmak között, mert máshol nem értékelik külön a fiatalabbak részleges teljesítését!

Ha egy gyermek a kéktúra igazolófüzetben igazoltan teljesít minimum 300 kilométert, igényelheti a Gyermek Kéktúra jelvényt.

Ezenkívül az Országos Kéktúra több mint 1100 kilométeres távja kilenc nagyobb tájegységre lett bontva, ezek mindegyike rendelkezik saját jelvénnyel. Egy adott tájegységi jelvényt az a gyermek érdemeli ki, aki igazoltan teljesít minimum 50 kilométert az adott szakaszon. Az igazolás itt is a kéktúra igazolófüzettel történik, az ott szereplő adatok alapján összesítik a pecsételőpontok között megtett távolságokat.

További részletek találhatóak itt a honlapon A kéktúra kiírása című fejezetben.

Lássuk hát a jelvényeket:

A Gyermek Kéktúra jelvény

Tehát ezt a jelvényt 14 éves korig lehet megszerezni, ha a kéktúrázó igazoltan teljesít az Országos Kéktúra útvonalán legalább 300 km-t. Nem feltétel az, hogy a teljesített szakasz egybefüggő legyen, ez lehet több tájegységben, egymással össze nem függő szakaszok sorozata is. A teljesítésbe az igazolt ellenőrző pontok közötti távolság számít bele!
Természetesen a Gyermek Kéktúra jelvényért teljesített 300 kilométer beleszámít az Országos Kéktúra teljesítésbe is, nem kell a „nagy” jelvényért újra végigjárni a már megtett távot!

A jelvény színeivel, formavilágával erősen a „nagy testvérre” hajaz: visszatérő motívum a szabálytalan négyszögalak, a hegyek felé kanyarodó gyalogút és az útszéli jelzőtábla is.
Vissza a Tartalomjegyzékre

A Gyermek Kéktúra Kőszegi-hegység és Kemeneshát tájegységének jelvénye

A jelvény akkor igényelhető, ha a gyermek az OKT Írott-kőtől Sümegig terjedő, a Kőszegi-hegységen és a Kisalföldön végighaladó, összesen 141,8 km hosszú szakaszából az ellenőrző pontokon való pecsételéssel bizonyítottan teljesít minimum 50 km-t. A teljesítésbe az igazolt ellenőrző pontok közötti távolság számít bele!

A jelvényen kőszegi részletek láthatóak. Figyelemre méltó az, hogy még 2005-ben is „Úttörő Kéktúra” feliratú jelvényt adtak át a fiamnak, valószínüleg nagyobb készlet maradt belőle raktáron a rendszerváltás után. Gábort persze mindez egyáltalán nem zavarja - mint ahogy engem sem! Az „Úttörő Kéktúra” név még több jelvényről is vissza fog köszönni a továbbiakban!
Vissza a Tartalomjegyzékre

A Gyermek Kéktúra Balaton-felvidék tájegységének jelvénye

A jelvény akkor igényelhető, ha a gyermek az OKT Sümegtől Nagyvázsonyig terjedő, a Keszthelyi-hegységen, a tanúhegyek között és a Balaton-fevidéken végighaladó, összesen 132,9 km hosszú szakaszából az ellenőrző pontokon való pecsételéssel bizonyítottan teljesít minimum 50 km-t. A teljesítésbe az igazolt ellenőrző pontok közötti távolság számít bele!

A jelvényen baloldalt a nagyvázsonyi Kinizsi-vár lakótornyának részlete látható, mögötte az íves vonal talán a Kab-hegyre, illetve a Bakonyra utalhat - habár az egy másik tájegység már. Található itt némi képzavar is: a balatoni vitorlás a lakótorony előtt úszik a vízen! Érdekes a tájegység megnevezése is: a jelvényre „BALATONI FELV.” van írva! Na jó, abbahagyom, mert ez már szőrszálhasogatás!
Vissza a Tartalomjegyzékre

A Gyermek Kéktúra Bakony tájegységének jelvénye

A jelvény akkor igényelhető, ha a gyermek az OKT Nagyvázsonytól Bodajkig terjedő, a Bakonyon átvezető összesen 124,0 km hosszú szakaszából az ellenőrző pontokon való pecsételéssel bizonyítottan teljesít minimum 50 km-t. A teljesítésbe az igazolt ellenőrző pontok közötti távolság számít bele!

A jelvényen látható stilizált betyár - aki az eme jelvényen is megtalálható képzavar miatt (talán) a kab-hegyi adótorony előterében látható -, a térség XIX. századi történelmére próbál utalni. Hát, őszintén szólva, nekünk nem nyerte meg a tetszésünket a tájegységi jelvények eme újabb dizájnja!
Vissza a Tartalomjegyzékre

A Gyermek Kéktúra Vértes és Gerecse tájegységének jelvénye

A jelvény akkor igényelhető, ha a gyermek az OKT Bodajktól Dorogig terjedő, a Vértesen, a Gerecsén és Gete-hegységen átvezető összesen 114,8 km hosszú szakaszából az ellenőrző pontokon való pecsételéssel bizonyítottan teljesít minimum 50 km-t. A teljesítésbe az igazolt ellenőrző pontok közötti távolság számít bele!

A jelvényen látható bányabejárat, csillepálya és erőmű hűtőtorony (laikusok szerint kémény) a vidék ma már csak nyomokban létező bánya- és erőműiparára utal. Itt már „GYERMEK KÉKTÚRA” felirat szerepel a jelvényen!
Vissza a Tartalomjegyzékre

A Gyermek Kéktúra Budai-hegység és Pilis tájegységének jelvénye

A jelvény akkor igényelhető, ha a gyermek az OKT Dorogtól Visegrádig terjedő, a Pilisen, Budai-hegységen és a Visegrádi-hegységen átvezető összesen 100,1 km hosszú szakaszából az ellenőrző pontokon való pecsételéssel bizonyítottan teljesít minimum 50 km-t. A teljesítésbe az igazolt ellenőrző pontok közötti távolság számít bele!

Ezen a jelvényen külön figyelmet érdemel a jánoshegyi Erzsébet-kilátó tetején látható ötágú csillag. A rendszerváltás előtt még megvolt ez a hatalmas csillag, vörös neoncsövekkel kivilágítva! Egyébként az Országos Kéktúra nem érinti az Erzsébet-kilátót! Hűvösvölgyből - ahol a kéktúra a legjobban megközelíti azt - vagy másfélórás, kimerítő kutyagolással juthatunk fel oda.
Vissza a Tartalomjegyzékre

A Gyermek Kéktúra Börzsöny és Cserhát tájegységének jelvénye

A jelvény akkor igényelhető, ha a gyermek az OKT Nagymarostól Mátraverebélyig terjedő, a Börzsöny csúcsain és a Cserehát dombjai között átvezető összesen 168,5 km hosszú szakaszából az ellenőrző pontokon való pecsételéssel bizonyítottan teljesít minimum 50 km-t. A teljesítésbe az igazolt ellenőrző pontok közötti távolság számít bele!

A jelvényen (valószínüleg) a nógrádi vár képe látható abból a korból, amikor még épen állt a hegytetőn. Nógrád egyébként pont a két tájegység határán fekszik, a Börzsöny lábainál.
Vissza a Tartalomjegyzékre

A Gyermek Kéktúra Mátra tájegységének jelvénye

A jelvény akkor igényelhető, ha a gyermek az OKT Mátraverebélytől Szarvaskőig terjedő, a Mátrán átvezető és a két legmagasabb csúcsot: a Kékestetőt (1014 m) és a Galyatetőt (964 m) megmászó, összesen 69,1 km hosszú szakaszából az ellenőrző pontokon való pecsételéssel bizonyítottan teljesít minimum 50 km-t. A teljesítésbe az igazolt ellenőrző pontok közötti távolság számít bele!A jelvényen a mátraházai Pagoda látható - régen turistaszálló volt, most szállodaként üzemel. Egyébként alig 70 kilométeres hosszával ez a tájegység a legkisebb. Szinte az egészet végig kell járni a jelvényért!
Vissza a Tartalomjegyzékre

A Gyermek Kéktúra Bükk és Aggteleki-hegység tájegységének jelvénye

A jelvény akkor igényelhető, ha a gyermek az OKT Szarvaskőtől Bódvaszilasig terjedő, a Bükkön, a Borsodi-dombságon és az Aggteleki-karszton átvezető, összesen 119,8 km hosszú szakaszából az ellenőrző pontokon való pecsételéssel bizonyítottan teljesít minimum 50 km-t. A teljesítésbe az igazolt ellenőrző pontok közötti távolság számít bele!

A jelvényen a Bükk-fennsík szélén álló Bánkúti Síház hátterében a Bálványon álló Petőfi-kilátó látható.
Vissza a Tartalomjegyzékre

A Gyermek Kéktúra Cserehát és Zempléni-hegység tájegységének jelvénye

A jelvény akkor igényelhető, ha a gyermek az OKT Bódvaszilastól Hollóházáig terjedő, a Csereháton és a Zempléni-hegységen átvezető, összesen 157,2 km hosszú szakaszából az ellenőrző pontokon való pecsételéssel bizonyítottan teljesít minimum 50 km-t. A teljesítésbe az igazolt ellenőrző pontok közötti távolság számít bele!

A jelvényen (talán) Füzér várának stilizált képe látható, a jobboldalt alul látható szőlőfürt pedig minden bizonnyal a környék (Tokaj-hegyalja) borászatára utal.
Vissza a Tartalomjegyzékre

hörpölin


A szerzői jogokkal kacsolatban a Creative Commons (CC) irányelvei érvényesek. A részletes magyarázathoz kattints ezen szövegtől jobbra lévő ikonra! A Creative Commons irányelvei Ugrás a Statcounter honlapjára
Honlapstatisztika