Országos Kéktúra


UGRÁS AZ ELŐZŐ ALBUMRA FEL A TARTALOMJEGYZÉKRE UGRÁS A KÖVETKEZŐ ALBUMRA


41. túra: Garáb-nyereg (Garáb) - Mátraverebély


Túraleírás


Garábról visszakapaszkodunk a gerencre, a Garáb-nyeregbe és folytatjuk az utunkat a kék jelzéseket követve. Megmásszuk a Nagy-Kő-tetőt és a Köves-bércet, majd a gerincről letérve hosszú erdei vándorlás végén érkezünk meg a Nagybárkány feletti mezőkre. Leereszkedünk a faluba, pecsételünk a helyi italboltban, aztán felkapaszkodunk a Nagybárkányt Sámsonházától elválasztó dombhátra. A túlsó oldalán rátérünk a Sámsonházára vezető országútra, majd a védett geológiai feltárást érintve érkezünk meg a faluba. Sámsonháza után érjük el a Szálláska-völgy hosszú, füves mezejét, innen felkaptatva a Csapás-tető gerincére kitérőt teszünk a Szentkúthoz. A gerincre visszatérve kisebb erdei menet végén érjük el a Mátraverebély feletti mezőket, majd onnan leereszkedünk a faluba. Túránk 19,1 km hosszú, 490 m szintemelkedéssel, ami nem tartalmazza a Garábról a Garáb-nyeregig vezető utat!

Erdei úton a Köves-bérc oldalában
Garábról visszatérünk a gerincre és azt követve indulunk tovább ösvényeken, erdei keréknyomokon. A képet a Köves-bérc oldalában készítettem az avarral borított keréknyomokon.
A Köves-bérc és a Kerek-bükk közötti széles nyereg fenyvesében
Később elértem a Köves-bérc és a Kerek-bükk közötti széles nyereg oszlopcsarnokszerű fenyvesét. Itt a lépteim neszét teljesen elnyomta a lehullott tűlevelekkel vastagon borított talaj.
A Köves-bérc és a Kerek-bükk közötti széles nyereg fenyvesében
Kissé sáros erdei úton kezdtem meg az ereszkedést Nagybárkány felé. Ez a kép visszafordulva készült az mély keréknyomokkal felszántott útról.
Mezei úton Nagybárkány felé
Egy idő után kibukkanunk az erdőből a Nagybárkány feletti mezőkre. Kinyílik előttünk a kilátás: pontosan előttünk a Csapás-tető hosszan elnyúló erdős gerince húzódik. A továbbiakban még meg kell másznunk - méghozzá kétszer is!
Kelet-cserháti táj a Mátrával a háttérben
Ugyanitt jobbra, dél felé fordulva a párás távolban már feltűnik a Mátra is. Előttünk, a túlsó domb oldalában Nagybárkány temetője fekszik, a falu még nem látható innen, mert megbújik a völgyben. A homályos foltokat a képeken a fényképezőgépem lencséjén ülő esőcsepp okozta, ami egy átfutó zápor során esett rá, csak éppen nem vettem észre!
A völgyben fekvő Nagybárkány templomtornyát pillantjuk meg először
Aztán egyszer csak feltűnik előttünk egy templomtorony, ezt pillantjuk meg legelőször Nagybárkányból. Pár lépéssel később már a falu házait is meglátjuk a völgyben.
Nagybárkány római katolikus temploma
Füves keréknyomokon érjük el a templomot és a kapuja előtt térünk rá arra a keskeny aszfaltútra, ami aztán levezet a házak közé.
Nagybárkány faluközpontjában
Az ereszkedés vége egy kis terecskén van, régebben itt kellett pecsételnünk a Bárkány presszóban, de az már évekkel ezelőtt bezárt. Most a bélyegző a falu déli végén található egy kis vegyesboltnál.
Visszatekintés Nagybárkányra a dombokról
Gyorsan magunk mögött hagyjuk Nagybárkányt és felkapaszkodunk a falu fölé, egy alacsony dombhát kaszálójára. Innen már szép a kilátás vissza a falura, az a ligetes domboldal is látható a templom felett, amin keresztül megérkeztünk a faluba.
A dombokról ismét feltűnik előttünk a Mátra
Ugyanerről a pontról jobbra előre tekintve már feltűnik a Sámsonháza melletti Várhegy - itt találhatóak Fejérkő várának (más néven Sámsonvár) szerény romjai, tövében a védett kőfejtő látható, mellette Sámsonháza pár lakóépületét pillantjuk meg.
A Sámsonháza előtti védett geológiai feltárás
A dombhátról pár perc alatt leereszkedünk a Sámsonházára vezető aszfaltútra, ezen érjük el a kőfejtőt. Táblák tájékoztatnak a kőfejtőben látható szendvicsszerű talajrétegek kialakulásáról, szerkezetéről. Itt szabadon láthatóak a mátrai vulkanizmus nyomai: egymásra telepedve helyezkednek el a különböző megszilárdult láva és hamurétegek.
A geológiai feltárás kőzetrétegei közelről
Egymás feletti rétegek a sámsonházai kőfejtőben. A legfelső andezitréteg sziklái felett egy vékony agyagos sáv helyezkedik el, ez a vulkanizmus befejeződése után egy tengeri elöntés során alakult ki.
Sámsonháza főutcáján, a Petőfi úton
Néhány perc sétával érkezünk meg a kőfejtőt elhagyva Sámsonházára. Végigballagunk a falu főutcáján, a Petőfi utcán, ezt a képet visszafordulva készítettem a Várhegyről.
A keskeny Szabadság utcán hagyjuk magunk mögött Sámsonházát
Sámsonházát a keskeny Szabadság utca alig autónyi szélességű aszfaltcsíkján hagyjuk magunk mögött.
Sámsonháza után érjük el a Szálláska-völgy hosszú rétjét
Az utolsó házakat is elhagyva pillantjuk meg a Szálláska-völgy rétjeit. Jól járható keréknyomokon ballagunk végig a dombhátak közé ékelődő hosszú kaszálón.
Egy földalatti gázvezeték nyomvonalán másszuk meg először a Csapás-tetőt
Nagyjából háromnegyedórás út végén térünk rá egy keresztező földalatti gázvezeték nyiladékára, ezen másszuk meg először a Csapás-tető hosszú gerincét.
Megérkezés a mátraverebélyi Szentkúthoz
A Csapás-tetőről még a gázvezeték nyiladékában ereszkedünk le, aztán erdei utakon és ösvényeken érjük el a Szentkutat. Itt már egy szépen lekövezett sétányon haladunk, viszont a kék jelzések mintegy varázsszóra eltűnnek az útmenti fákról. A legközelebbit csak akkor pillantottam meg, amikor magam mögött hagytam a zarándokhelyet: a lekövezett sétányról mutatta a letérést vissza, a fák közé!
A Szentkút szépen kiépített foglalata
A sétány végén egy kis terecskén áll a Szentkút szépen kiépített foglalata. Ez a kép a harmadik Országos Kéktúra bejárásomkor készült, 2016 tavaszán.
A Szentkút szépen kiépített foglalata
Ez a felvételt pedig a második bejárásomon készítettem, még 2010-ben. Látható, hogy időközben, a zarándokhely felújítása során eltávolították a falakra felszerelt sokszáz kis márványtáblácskát, melyek a zarándokok segítségkérései és hálaadásai voltak. Talán nem illettek a környezetbe?
A Szentkút bazilikája
A Szentkút mellett található a kis bazilika. A mátraverebélyi Szentkút hazánk egyik legrégibb zarándokhelye, a legenda szerint az itteni forrás a kunok elől menekülő Szent László király lovának patkója nyomán fakadt.
A Szentkút bazilikája belülről
A bazilika belülről.
A Szentkút szabadtéri istentiszteleti oltárja
A bazilika mellett egy óriási szabadtéri oltár is található, ahol többezer hívő előtt celebrálhatnak miséket. A zarándokhelyen számtalan búcsút tartanak évente, a legnagyobb az augusztus közepén megrendezett Nagyboldogasszony főbúcsú.
A Szentkút épületei mögött a Csapás-tető látszik
Egy pillantás a Szentkút épületeitől a völgy fölé magasodó Csapás-tető erdős oldalára. Oda bizony még vissza kell majd kapaszkodnunk!
A Meszes-tető oldalába felpillantva látjuk meg a remetebarlangokat
A továbbindulás előtt azonban javasolnék még egy rövid kitérőt, ez pedig a Szentkút völgyének másik felén, a Meszes-tető oldalában lévő remeteszállások megtekintése! A Szentkút épületeitől már jól látható a Meszes-tető oldalában az egyik remetebarlang.
A Szentkút remetebarlangjainál
Rövid, de húzósan meredek ösvény visz fel a völgyből a barlangok előtti kis természetes teraszra, ahonnan szép a kilátás a Szentkút völgyére.
Kilátás a Csapás-tető gerincéről Nagybátonyra
A Szentkúttól a kéktúra visszakapaszkodik a Csapás-tető hosszú gerincére, onnan nyílik ez a kilátás egy 120 kV-os távvezeték nyiladékán keresztül a Zagyva völgyében elterülő Nagybátonyra.
Kilátás a Csapás-tető gerincéről Mátraverebélyre
A gerincet követve átlendülünk a következő tetőre, az Őr-hegyre, innen már Mátraverebélyre nyílik kitekintés a fák között. Most már nincs más dolgunk, mint hogy leereszkedjünk a faluba.
Mátraverebély gótikus temploma 1.
Mátraverebély határában érkezünk meg a falu öreg gótikus templomához. A már a XII. században itt állt kis román kori kápolnát elbontva épült fel a XIV. század utolsó harmadában. A falu akkori hűbérura, Verebi Péter építtette harcokban szerzett sebeiből való - akkoriban csodának tűnő - felépülése emlékére. A templom belsejét a XVIII. században barokk stílusban átalakították.
Mátraverebély gótikus temploma 2.
A templom lépcsőjén éppen egy kis zarándokcsapat üldögélt, amikor megérkeztem. Ők a Szentkútra tartottak és hosszú vándorútjuk utolsó pihenőjére ültek le itt a templomnál. Itt mi is a cserháti vándorlásunk végére értünk, nincs más dolgunk, mint a falun keresztül kisétálni a 21-es úthoz, ahol buszra szállhatunk.


-hörpölin-


UGRÁS AZ ELŐZŐ ALBUMRA FEL A TARTALOMJEGYZÉKRE UGRÁS A KÖVETKEZŐ ALBUMRA

A tárhelyszolgáltató neve: Port Kft.
A tárhelyszolgáltató címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.
A tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@webtar.hu
A honlap szerkesztőjének neve: Horváth Béla
A honlap szerkesztőjének e-mail címe: horvabe1959@gmail.com
   
A honlap szerkesztője mindent megtesz azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlap adatainak használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi.
Creative Commons Licenc Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Kérem, olvassa el a honlap Cookie Policy-jét! Fontos információkat tartalmaz!