Országos Kéktúra


FEL A TARTALOMJEGYZÉKRE FEL A TARTALOMJEGYZÉKRE UGRÁS A KÖVETKEZŐ ALBUMRA


20. túra: Bakonykúti - Bodajk


Túraleírás


Pecsételés után továbbindulunk Bakonykútiból és a fennsíkra visszakapaszkodva érjük el Bakonykúti-puszta épületeit. Megmásszuk a kopár Bogrács-hegyet, majd leereszkedünk az Isztimérre menő országútra. A Vontató-hegy lábainál elhaladva érkezünk meg a Fehérvárcsurgói-víztároló partjára. Délkelet felől kerüljük meg a tavat, átvágunk a Fehérvárcsurgó melletti víkendházak között, majd belépünk a Gaja-völgyi Tájcentrum területére. Végighaladunk a Gaja-patak völgyén, majd a Varjúvárnál kikapaszkodunk a völgyből. A sípályán leereszkedve érjük el Bodajkot. Túránk 20,5 kilométer hosszú lesz 505 méter emelkedővel a kéktúra hivatalos kiírása szerint.

Bakonykúti - Turista itató az Ady Endre utcán
Már Bakonykútiból kifelé haladva érjük el az Ady Endre utcán ezt a csobogót, amit a fiam el is keresztelt az első kéktúra bejárásunkon turista itatónak. Nem is árt frissítenünk, mert a kopár fennsíkon erre nemigen lesz lehetőségünk!
Bakonykúti-puszta felé
Itt már ismét a fennsíkon haladunk, alig kijárt füves keréknyomokon. Előttünk feltűnnek Bakonykúti-puszta épületei, mögötte pedig a Bogrács-hegy dombja áll. A puszta épületeit kikerülve arra vezet majd a további utunk.
Romos épület Bakonykúti-pusztán
A kéktúra Bakonykúti-puszta jelenleg is álló álló épületeit kikerüli az erdő felé. Az első bejárásomkor észre sem vettem ezt a dzsindzsa közepén álló romos épületet, pedig mellette halad el az ösvény, csak a második bejárásomkor pillantottam meg a lombjuk vesztett fák és bokrok között. Nagyjából itt kezdődik a Bogrács-hegyre vezető kaptató.
Visszatekintés Bakonykútira a Bogrács-hegy oldalából
Itt már magunk mögött hagytuk az erdőt és a Bogrács-hegy köves oldalából tekintünk vissza a völgyben fekvő Bakonykútira. Már szép egy darabot jöttünk onnan indulva és alaposan fel is kapaszkodtunk a hegyre!
Észak felé látszik Gúttamási és Isztimér is a Bogrács-hegyről
Továbbindulva hamarosan egy olyan pontra érünk a fennsíkon, ahonnan észak felé a közelebbi Gúttamásira és a távolabbi Isztimérre nyílik kilátás.
A Vontató-hegy erdejében
A Bogrács-hegyről leereszkedve, majd a Gúttamásiba és Isztimérre vezető országutat keresztezve érkezünk meg a Vontató-hegy lábainál elterülő irtásfoltos erdőbe. Egyenes nyiladékokon vágunk át rajta, miközben elhaladunk a kitermelt fatörzsekből rakott hosszú falak között.
A Fehérvárcsurgói-viztárolónál 1.
Megérkeztünk a Fehárvárcsurgói-víztárolóhoz. A kéktúra nem ereszkedik le a vízpartra, de a kissé magasabban futó aszfaltútról, ahol a kék jelzések fel vannak festve, csapások vezetnek le a tóparti horgászhelyekhez. Érdemes valamelyiken leereszkedni, mert szép a kilátás a tóra. A távolban jobbra a Gaja-völgy bejárata látszik a dombok között, mi is arrafelé tartunk a tó megkerülésével. A vízre hajló hatalmas szomorúfűzt a térkép is jelzi, mint tájékozódási pontot.
A Fehérvárcsurgói-viztárolónál 2.
Ezt a képet ugyanarrról a pontról készítettem, ugyanabban az irányban a téli bejárásomon.
A Fehérvárcsurgói-viztárolónál 3.
Keleti irányban áttekintve a tavon a víkendházak mögött már a Vértes vonulata húzódik. A tavat körbejárva mi is elhaladunk majd a víkendházak között. A víztározót egyébként 1971-72-ben hozták létre, akkoriban emiatt meg is kellett változtatni az Országos Kéktúra útvonalát, ami most a déli oldalán kerüli meg a 223 hektár felületű mesterséges tavat. A tó átlagos vízmélysége 6-8 méter, a legmélyebb pontja pedig a feltöltés mértékétől függően akár 14-15 méter is lehet!
A Fehérvárcsurgói-viztárolónál 4.
A parton továbbindulva hamarosan elérjük a völgyzáró gátat. A távolban még látható a szomorúfűz. Az elárasztás előtt régészeti kutatásokat végeztek a mederben és a jelenlegi gátnál, akkor tárták fel a rómaiak által szinte pontosan a most meglévő helyén épített völgyzáró gát maradványait. Akkoriban a tavat víznyerésre és fürdésre használhatták.
A Fehérvárcsurgói-viztárolónál - Becsali kocsma
A tó délkeleti csücskében találjuk a Becsali kocsmát, a fehérvárcsurgói pecsételőpontot.
A Fehérvárcsurgói-viztárolónál 5.
Itt már a Fehérvárcsurgói-víztároló keleti partján járunk a gáton. A tó délkeleti szögletét megkerülve most már szinte egyenesen a Gaja-völgy bejárata felé tartunk.
Fehérvárcsurgó - Károlyi kastély 1.
A legkönnyebben a tópartról tehetünk egy rövid kitérőt a fehérvárcsurgói Károlyi kastélyhoz. A kastély építése 1844 és 1851 között Henrich Koch tervei alapján történt, aki az angol klasszicista stílusú pesti Károlyi palota átépítését is végezte. A Bécsben élő építészt Ybl Miklós képviselte, aki mint a Károlyi család építésze, a művezetéssel kapcsolatos tervezésben vett részt. Károlyi József, Fejér vármegye és Székesfehérvár főispánja, országgyűlési képviselője nevéhez fűződik az épület díszudvar felőli homlokzatának, 1910 körüli eklektikus, barokk átalakítása, amely az U alak közepére tervezett, íves elliptikus bővítésével megváltoztatta a homlokzat összhatását.
Fehérvárcsurgó - Károlyi kastély 2.
A második világháborút követően a kastélyt és a birtokot államosították. 1946-tól a Fővárosi Gázművek üdülőként hasznosította, 1949-ben görög gyerekek menekültotthonának jelölték ki. Később állami nevelőotthonként működött egészen az 1980-as évekig. 1997-ben a Károlyi József Alapítvány és a Műemlékek Állami Gondnoksága együttműködési szerződést kötött a kastély közös felújítására és hasznosítására. Jelenleg a kastélyban működő kulturális találkozóközpont az Európai Kulturális Találkozóközpontok Hálózatának tagja. A kulturális funkciók kiegészítésére és azok „eltartása” érdekében a kastély szállodaként is üzemel.
Fehérvárcsurgó - A Károlyi kastély parjában 1.
A park 40 hektáros, arborétum jellegű. Több, mint 150 éves fenyők, hársak, tölgyek és gesztenyék találhatók itt, valamint tó, sétányok és hidak. 2014-ben uniós források felhasználásával, mintegy 240 millió forintból megkezdődött a kastélypark felújítása. A felújítás első ütemében megújul a park központi része, fákat, cserjéket telepítenek, megvalósul a korábban kiszáradt tó rekonstrukciója, valamint újjá építik a hidakat és a kerti pavilonokat.
Fehérvárcsurgó - A Károlyi kastély parjában 2.
Érdemes barangolni egyet az újjászülető kastélyparkban, mielőtt visszatérnénk az Országos Kéktúra útvonalára! A kastélyről és a parkról szóló információk forrása: Wikipédia
A Fehérvárcsurgói-viztárolónál 6.
A gátra visszatérve később kissé eltávolodunk a parttól, innen jól látható a háttérben jobbra a Vaskapu-hegy és a Vontató-hegy kettős halma, valamint tőlük balra a völgyzáró gát is.
A Fehérvárcsurgói-viztárolónál 7.
A strand mellett érjük el a régi országutat, ami egyenesen vágott át a jelenlegi víztároló medrén keresztül Fehérvárcsurgóról Isztimérre. Ez az út most eltűnik a víz alatt, az új út pedig északról kerüli meg a tavat.
A Fehérvárcsurgói-viztárolónál 8.
Miután magunk mögött hagytuk a tavat és Fehérvárcsurgót, visszakapaszkodunk a dombok közé. Az Öreg-hegy oldalában lévő kilátópontról végigtekinthetünk az egész víztárolón.
A Gaja-völgyi tájcentrumban 1.
Az Öreg-hegyről leereszkedve a tavat megkerülő új országútról nyíló parkoló mellett érjük el a Gaja-völgyi Tájcentrum egyik kapuját.
A Gaja-völgyi tájcentrumban 2.
A Gaja-patakot követve mind mélyebbre jutunk az egyre inkább összeszűkülő völgyben. Előttünk fekszik keresztben a patakon az Ádám-Éva fa. A több évszázados tölgy mintegy 50 éve dőlt ki, természetes hidat alkotva a Gaja-patak felett. Sajnos a fa egyre erősebben korhad, az utóbbi években meg is roggyant.
A Gaja-völgyi tájcentrumban 3.
Utunkat a patak partján folytatjuk a völgy aljában, ez a rész alkotja a Bodajk mellett Gaja-völgyi Tájcentrum magját. Az ezt övező vadasparkot gróf Károlyi Gyula létesítette 1888-ban, ami a nagyvadak mellett apróvadak sokaságának és gazdag madárvilágnak is otthont ad.
A Gaja-völgyi tájcentrumban 4.
Ez a kép az előzővel megegyező nézőpontból készült az első, nyári bejárásomon.
A Gaja-völgyi tájcentrumban 5.
A Gaja-patak partján
A Gaja-völgyi tájcentrumban 6.
A Gaja-patak völgyében
A Gaja-völgyi tájcentrumban 7.
A Varjúvár épületétől meredeken kikapaszkodunk a Gaja-patak völgyéből. A képen a fiam áll a völgy oldalában az egyik kilátópontként is szolgáló sziklán.
A Gaja-völgyi tájcentrumban 8.
És hogy mit is lát? Hát ezt: panorámát az alattunk elterülő, kissé kanyargós Gaja-völgyre, a háttérben pedig a Fehérvárcsurgói-víztároló egy darabkája is feltűnik!
Kilátás Bodajkra és a Móri-árokra 1.
A kilátóponttól tovább kapaszkodva és a dombgerincre felérve érkezünk meg a bodajki sípálya tetejére. Innen szép a kilátás az alattunk elterülő településre, a Móri-árok széles völgyére és a háttérben húzódó Vértes erdős fennsíkjára is.
Kilátás Bodajkra és a Móri-árokra 2.
Egy kis zoommal már jól látható a kép közepén a Vértes oldalában álló Csókakő vára is. Arra indulunk majd tovább, és a vár tövében kapaszkodva érjük majd el a fennsíkot.
Kilátás Bodajkra és a Móri-árokra 3.
Ereszkedés a sípálya füves nyiladékában Bodajk felé. Újabb nagyobb tájegység határára érkeztünk: hat túranappal korábban indultunk neki a Bakony erdeinek Nagyvázsonyból és most értük el a hegység keleti határát. A völgy túlsó felén már a Vértes vár bennünket egy kis csavargásra!


-hörpölin-


FEL A TARTALOMJEGYZÉKRE FEL A TARTALOMJEGYZÉKRE UGRÁS A KÖVETKEZŐ ALBUMRA

A tárhelyszolgáltató neve: Port Kft.
A tárhelyszolgáltató címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.
A tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@webtar.hu
A honlap szerkesztőjének neve: Horváth Béla
A honlap szerkesztőjének e-mail címe: horvabe1959@gmail.com
   
A honlap szerkesztője mindent megtesz azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlap adatainak használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi.
Creative Commons Licenc Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Kérem, olvassa el a honlap Cookie Policy-jét! Fontos információkat tartalmaz!