UGRÁS AZ ELŐZŐ ALBUMRA FEL A TARTALOMJEGYZÉKRE UGRÁS A KÖVETKEZŐ ALBUMRA38. túra:
Becske - Cserhátsurány


Túraleírás

Pecsételünk Becskén a Vadász sörözőben, aztán elindulunk a túránkra. Először rövid kitérőt teszünk a Becske határában álló Sztúpához, utána felkapaszkodunk a faluból a Szanda-hegy csúcsai közötti nyeregbe, és onnan kitérőt teszünk a keleti csúcsra, Szandavár romjaihoz. A nyeregből a Mária-forrás érintésével leereszkedünk a Szanda-hegy lábainál fekvő Szandaváraljára. Pecsételünk az igazoló füzetünkbe, majd megmászva a Hucskó-hegy gerincét a mezők és erdőfoltok között indulunk tovább Terénybe. A faluból a Hrabina dombján keresztül érkezünk Cserhátsurányba, túránkat a ottani Vadász sörözőben fejezzük be, ahol szintén pecsételünk. A mai túránk 16,2 km hosszú 515 méter szintemelkedéssel, de ez nem tartalmazza a Sztúpához és Szandavárhoz vezető kitérőt!

Mielőtt Becskéről továbbindulnánk, érdemes egy rövid kitérőt tenni a falu északi határában álló Sztúpához. A kék jelzésekről letérve a Petőfi Sándor utcán indulunk el, hamarosan magunk mögött hagyjuk a települést és nagyjából ötszáz lépés után tűnik fel előttünk a dombtetőn álló buddhista szentély, ahová egy szerpentinező ösvényen tudunk felkapaszkodni.
A Buddha megvilágosodását jelképező sztúpát 2008 szeptemberében avatta fel Serab Gyalcen rinpocse és Láma Ole Nydahl több ezer buddhista jelenlétében. Érdemes felkapaszkodni hozzá, mert nagyon szép a kilátás a dombtetőről a falura és a könyezetére!
Az Országos Kéktúra útvonalára visszatérve a Kossuth Lajos utcán indulunk el enyhén emelkedve Becske faluközpontjától. Előttünk feltűnik a Szanda-hegy nyugati, félig elbányászott csúcsa.
A Kossuth Lajos utcáról balra felpillantva még magasan a fejünk felett látjuk a falu római katolikus templomát a domboldalban.
Az enyhén emelkedő Kossuth Lajos utcán baktatunk el egészen a faluvégig. Innen visszatekintve látjuk, hogy már a templomtoronnyal egymagasságba kerültünk. Azért ez a kép jókora zoommal készült!
Egy akácos erdőfolton átvezető földúton kapaszkodunk fel a Babka dombtetőjén elterülő mezőkre. Itt kinyílik előttünk a panoráma, jobbra tekintve szép a kilátás a Berceli-hegyre.
Átvágunk a keréknyomokat követve a mezőn, majd a túlsó oldalán jobbra fordulva pár perc alatt megérkezünk a Babka dombhátán álló magányos tanyához. A mellette lévő útelágazásban alaposan körül kell néznünk, hogy megleljük azt a benőtt ösvényt, ahol a kéktúra továbbindul a Szanda-hegy nyerge felé!
Az alig járt ösvények után ismét szekérutakra térünk, pár lépést a már régóta zárva lévő kőbánya kopott aszfaltútján is megteszünk.
Húzós kapaszkodó végén érünk fel a Szanda-hegy két csúcsa között lévő nyereg pici tisztására. Az Országos Kéktúra útvonala innen lefelé indul az északi hegyoldalban Szandaváralja felé, de érdemes innen egy kitérőt tennünk a keleti csúcson álló Szandavár romjaihoz.
Húzós, nagyon meredek ösvényen kapaszkodunk fel a tetőre a kék rom jelzéseket követve és érkezünk meg Szandavár szerény romjaihoz. Csupán egyetlen állva maradt falat találunk itt, viszont az innen nyíló körpanoráma felejthetetlen! Érdemes alaposabban is körülnéznünk itt! Arról, hogyan nézhetett ki a vár a középkorban, egy kitűnő animációt találhatunk a Youtube-on.
Nyugat felé pillantva a félig elbányászott nyugati csúcsot látjuk, mellette balra feltűnik Becske néhány háza, a távolban pedig még a Börzsöny is látható.
Kicsit rázoomolva Becskére még a házakat is jól látjuk. Onnan indultunk alig másfél órával ezelőtt a túránkra!
Észak felé fordulva feltűnik a Szanda-hegy lábainál fekvő Szandaváralja is. Ez a falu lesz a leközelebbi uticélunk.
Dél felé tekintve a Berceli-hegyre nyílik kilátás, innen is jól látszik az andezitbánya.
Kelet felé a Mátra tömbje zárja le a látóhatárt. Közelinek tűnik, de még három napot kell túráznunk a Cserhát dombjai között, mire a tövébe érünk!
A Szandavárhoz tett kitérő után visszaereszkedünk a nyeregbe, majd erdei szekérúton folytatjuk folytatjuk az utunkat. Az erdőhatár előtt kell letérnünk erről az útról, hogy egy ösvényen érjük el a Mária-forrást és a mellette lévő padokat.
A forrás után bukkanunk ki a fák közül és pillantjuk meg a völgyben fekvő Szandaváralját. A házak mögött jól látható az a jól kitaposott földút, amin majd elhagyjuk a falut, hogy felkapaszkodjunk a következő dombhátra, a Hucskó-hegyre.
Kanyarogva vágnak át a keréknyomok a ligetes mezőn, és követve azokat egyre közelebb érünk a házakhoz.
A Szondi utcán érjük el a buszforduló terét, itt található egy villanyoszlopon, egy kéktúra ismertető tábla szomszédságában a bélyegző dobozkája.
Szandaváralja - Kis kitérő utunkon Szandaváralja tájháza is">
A pecsételőhelytől csupán néhány perc kitérőt jelent Szandaváralja tájházának felkeresése, amit a Madách utcán találunk.
A szandaváraljai tájház egyik szobája.
Pecsételés után már gyorsan magunk mögött hagyjuk a falucskát a Hucskó-hegy oldalában meredeken emelkedő földúton. A gerinc közelében megállva és visszapillantva már jól látjuk a völgyben megbúvó falut és mögötte a Szanda-hegy ikercsúcsait. A bal oldali csúcson még innen is jól látható a vár egyetlen, felkiáltójelként az égre meredő falmaradványa.
Mezők és erdőfoltok között ballagunk át a jól járható keréknyomokon Szandaváraljáról Terénybe.
Mintegy félórás gyaloglás végén pillantjuk meg magunk előtt a következő völgyben Terényt.
Kontyos, előtetős palóc házak között érjük el Terény római katolikus templomát.
Átvágunk a Szanda-patak széles völgyében fekvő falun, majd újabb palóc házak között kezdjük meg a kapaszkodást a Hrabina dombjára.
A Hrabináról leereszkedve feltűnik előttünk a következő megmászandó dombhát, ez egy kicsit magasabb lesz az előzőnél.
A tetőt elérve magunk mögött hagyjuk az erdőt és a mezőkön kanyargó keréknyomokon kezdjük meg az ereszkedést Cserhátsurányba.
Csak a hosszú ereszkedés vége felé pillantjuk meg magunk előtt Cserhátsurányt. A kép közepén jól láthatóak a Jánossy kastély fehér falai.
Érdemes egy kicsit körülnéznünk Cserhátsurányban! Ha van időnk, sétáljunk el a domboldalban álló öreg templomhoz, ami részben a XIV. században épült. Nyolcszögletű harangtornya már messziről látható, érdemes felsétálni hozzá, mert a tövéből szép a kilátás a falura!
A Rákóczi utca melletti kis horgásztótól jól látható a templommal szemközti domb oldalában álló Jánossy kastély is.
A faluközpontban lévő Vadász sörözőben tudunk pecsételni az igazoló füzeteinkbe és pihenni egy keveset, mielőtt továbbindulnánk az utunkon.


-hörpölin-


UGRÁS AZ ELŐZŐ ALBUMRA FEL A TARTALOMJEGYZÉKRE UGRÁS A KÖVETKEZŐ ALBUMRA


  View My Stats